Economie

Agricultură (producţie vegetală, legume)
Morărit şi panificaţie