Info investitori

Proiect integrat asfaltare, canalizare, centru de sănătate în satul Ocolna
Festivalul „Floarea trandafirului”
Alimentare cu apă în satul Ocolna
Reţea de joasă tensiune, sat Ocolna
Parc popular natural