SERVICII

·  Autorizaţii
·  Agricol
·  Direcţia Venituri
              -  Persoane Fizice
              -  Persoane Juridice
              -  Facilitati
·  Serviciul Edilitar
·  Relaţii cu Publicul
·  Administrare Patrimoniu
·  Social
·  Stare Civilă
·  Urbanism
·  Autoritate tutelara, protectie minori
·  Protectie Persoane cu Dizabilitati
·  Evidenta Persoanelor
2011. All Rights Reserved.