Proiect integrat asfaltare, canalizare, centru de sănătate în satul Ocolna
Festivalul „Floarea trandafirului”
Alimentare cu apă în satul Ocolna
Reţea de joasă tensiune, sat Ocolna
Parc popular natural

2011. All Rights Reserved.